Spausdinti

ATLIEKAME PROJEKTAVIMO DARBUS ŠIOMS PROJEKTO DALIMS:

Atestuoti elektrotechnikos, silpnų srovių (gaisrinės ir apsauginės signalizacijų, elektroninių ryšių), automatikos specialistai, atlieka projektavimo darbus (įskaitant KVAD teritorijose, zonose, objektuose) greitai ir kokybiškai projektuojame visoje Lietuvoje:

gyvenamųjų namų prijungimo prie ESO elektros tinklų;

komercinių, gamybinių bei kitų objektų prijungimas prie elektros energijos perdavimo, skirstyklų ir pastočių įrenginių iki 10 kV įtampos;

oro ir kabelinių linijų iki 10 kV įtampos;

modulinių ir stulpinių transformatorinių pastočių projektavimas;

projektų ruošimas pagal administruojančios įmonės išduotas prijungimo sąlygas.

Ypatingų, neypatingų, gyvenamųjų, visuomeninių, švietimo, gydymo įstaigų, kuro užpylimo, degalinių ir kt.;

Jėgos, apšvietimo (darbinio, avarinio, evakuacinio), įžeminimo, magistralinių tinklų projektai;

Generatorių, ko-generatorių pajungimo į bendrą pastato sistemą projektavimas;

Saulės jėgainių (parkų) projektavimas;

Dyzelinių, benzininių, dujinių el. energijos generatorių pajungimo projektavimas;

Reaktyviųjų galios kompensatorių (kondensatorių) parinkimas, skaičiavimas, projektavimas;

Projektavimas pagal išduotas (Maxima, Akropolis, Ogmios centras, Senukai, Panorama, Ozas, Europa, kitų parduotuvių kompleksų) elektros technines sąlygas;

Projektavimas pagal išduotas daugiabučių administratorių, pastatų priežiūros (Naujamiesčio būstas, Mano būstas, Senamiesčio būstas ir k.t.) išduotas technines, prisijungimo, elektros tinklų iškėlimo, kabelių keitimo sąlygas;

Projektavimas pagal elektros prisijungimo sąlygas prie namo vidaus tinklo;

Elektros skydinių projektavimas, esamų elektros skydinių perprojektavimas, modernizavimas.

Statinio elektros instaliacija (nuo apskaitos taško).
Vieno ar dviejų butų namo elektros instaliacija (nuo apskaitos taško).
Elektros perdavimo tinklai ir jų priklausiniai iki 110 kV.
Daugiabučio namo elektros instaliacija (nuo apskaitos taško).
Varžų (kabelių izoliacijos, įžeminimo) protokolų sudarymas.
 
  • Projektai pagal UAB "Vilniaus vandenų", UAB "Nevėžio komunalininkas" (ir/ar kituose miestuose) išduotas prisijungimo (technines) sąlygas:
Vandens pakėlimo stotelėms;
Siurblinėms (nuotekų, vandentiekio);
Nuotekų valykloms;
Nuotetų siurblinėms;
Paviršinio nuotekų valymo įrenginiams;
Geriamo vandens tiekimui;
Vandens mazgų įrenginiams;
Vandens gręžiniams;
Vanvenvietėms;
Dispečerizavimas;
Siurblinės technologinių ir energetinių parametrų, signalų perdavimas į centrinį dispečerinį SCADA;
Apsauginė ir gaisro signalizacija (signalų prijungimas prie SCADA)
 
  • Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechninės dalies projektavimas;

Lauko elektrotechninių tinklų iki 10 kV projektavimas;

Elektros energijos perdavimo, paskirstymo įrenginių (pastočių, skirstyklų, transformatorinių, transformatorių) iki 10 kV įtampos projektavimas.

Oro linijų, atramų projektavimas;

Švieslenčių, reklamų pajungimo elektros projektai;

Pėsčiųjų perėjų apšvietimo projektavimas;

Elektromobilių įkrovimo stotelių elektros tinklo projektavimas.

Teritorijų, gatvių, skverų, parkų, baseinų apšvietimo projektavimas;

Pastatų fasadų apšvietimo projektavimas;

Vidaus patalpų darbinio apšvietimo projektavimas;

Detalūs apšviestumo skaičiavimai, su išsamia informacija;

Apšviestumo (vidaus, lauko) vizualizacija;

Apšvietimo skaičiavimai Optiwin, Relux, Dialux programomis;

Tunelių, tiltų apšvietimo skaičiavimai ir projektavimas;

Pagal išduotas prisijungimo prie Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų sąlygas;

Vilniaus apšvietimo (VGAET, VAT) technines sąlygas.

Aktyvinės, pasyvinės bei mišrios žaibosaugos projektavimas;

Atskirai stovinčių žaibolaidžių projektavimas;

Darbinio, savarankiško įžeminimo projektavimas;

Statinio krūvio nuvedimo projektavimas;

Potencialų išlyginimo projektavimas;

 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijos) tinklai ir sistemos, duomenų perdavimas, kompiuterių tinklai ir sistemos;

Lauko elektroninių ryšių projektų rengimas pagal prijungimo, iškėlimo, perkėlimo, rekonstravimo išduotas ryšių, duomenų perdavimo paslaugų teikėjo (TELIA, Skaidula, Init, Plačiajuosčio interneto, RAIN ir k.t. - Ryšių, duomenų pedavimo paslaugų teikėjai Lietuvoje) sąlygas;

Žmonių su negalią, medicinos seselių iškvietimo pagalbos sistemos;

Įgarsinimo, konferencijų sistemų projektavimas.

Apsaugos nuo įsilaužimo sistemų projektavimas (apsauginė signalizacija);

vaizdo stebėjimo sistemų projektavimas (vidaus patalpų ar lauko, teritorijų);

teritorijų aplink daugiabučius, saugomus objektus vaizdo stebėjimo tinklų projektavimas;

perimetro apsaugos sistemų projektavimas;

įeigos ir praėjimo kontrolės tinklų projektavimas;

vaizdo/garso telefonspynės tinklų projektavimas;

domofonų prijungimo tinklų projektavimas;

ir kitų panašių apsaugos bei kontrolės sistemos.

Adresinės, konvencinės (spindulinė), mišrios gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimas;

Aspiracinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimas;

Termovizorinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimas;

Gaisrinės signalizacijos, garsinių pranešimų – įspėjimo (evakavimo) apie gaisrą sistemos (PGEVS);

Evakuacinių durų valdymo sistema;

Perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos garso patalpose padengiamumo modeliavimas, simuliacijos, skaičiavimai, projektų rengimas;

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos garsinių įspėjimo signalų patalpose padengiamumo modeliavimas, simuliacijos, skaičiavimai, projektų rengimas;

Signalinių gaisro aptikimo kabelių linijos įtampų kritimų skaičiavimai;

Gaisrinių centralių akumuliatoriaus parinkimo skaičiavimai.

Procesų valdymo ir automatizavimas;

Priešgaisrinio vandentiekio automatika;

ŠVOK (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) automatika;

Dūmų šalinimo automatika;

Protingo namo automatika;

Pastato valdymo sistema (BMS, PVS);

Elektrotechnikos įrangos valdymo sistemos automatika;

Pastato centralizuotų apskaitos sistemų automatizavimas;

Patalpų, zonų viršslėgių sudarymo sistemos automatika;

Šilumos punkto (mazgų) elektrifikavimas ir automatizavimas;

Siurblinės (nuotekų) procesų valdymo ir automatizacijos (su SCADA valdymu);

Valyklų, valymo įrenginių (buitinių, lietaus, mišrių) automatizacija;

PNVĮ (paviršinių nuotekų valymo įrenginio) automatizavimas (elektrotechnika, apsauginė signalizacija);

Ugnies vožtuvų valdymas ir automatizavimas;

Dujinio gesinimo automatika;

SGGS ir AGGS (stacionariosios gaisro gesinimo sistemos) automatizacija (PVA);

Šilumos daliklių projektavimas.

Vakuuminės pašto sistemos projektavimas;

Pneumopašto projektavimas;

Vakuuminio vamzdyno transportavimo sistemos projektavimas.

 Tvarkybos projektai (apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai):

Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, silpnų srovių (gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių) projektai kultūros paveldo objektuose, zonose, vietovėse, teritorijoje, saugomose teritorijose, parkuose.

 

Projektų tikrinimas, revizija, optimizavimas, išvadų teikimas.

PDV (projekto dalių vadovo) ir PDVPV (projekto dalių vykdymo priežiūros vadovo) (KVAD) atstovavimas E, ER, GSS, AS, PVA dalims.

 

BIM projektavimas

3D brėžinių paruošimas, analizė;

 

  Atliekame šių projektų statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.

 

Pastatų, patalpų elektros įrenginių esamos būklės nustatytas, ataskaitų ruošimas, auditas

Elektros įrenginių gedimų įvertinimas;

Išsamios ataskaitos paruošimas apie kiekvieną elektrinę sistemą;

Elektros ūkio auditas.

 

Rengiamos projekto stadijos:

Techninis projektas (TP),

Darbo projektas (DP),

Techninis-darbo projektas (TDP),

Paprastojo remonto aprašas (PRA),

Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektas,

Specialusis projektas,

Supaprastintas projektas (SPP),

Priešprojektiniai pasiūlymai (PP),

Investicinis projektas (IP).

 

Projektavimo užduočių ruošimas

 Atliekame šių projektų statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.

PROJEKTO VADOVO ATESTATAI

Projekto dalies vadovui (atestato kvalifikacijos numeris 24656):

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Pirmo išdavimo data: 2009-06-23; galioja iki: neribotai.

Nuoroda į SPSC registrą: https://tps.spsc.lt/registrai/spec2012/israsas.php?editid1=24656 .

 

 

Projekto dalies vadovui (atestato kvalifikacijos numeris A0521):

Išduotas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas. Veiklos rūšys: tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui (inžinerinių komunikacijų projektavimas); tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai (tvarkybos darbų projektų įgyvendinimo sprendinių priežiūra).

2020 m. sausio 28 d. Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-47 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatų pakeitimo ir atestatų išdavimo“ pateiktas projekto prieduose.

Pirmo išdavimo data: 2020-01-28; galioja iki: neribotai.

Nuoroda į dokumentą: https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files .

 KVAD atestatas projektavimui kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose

 

 

 

Peržiūros: 6912