Spausdinti

Lietuvoje nuo 2009 metų lapkričio 19 d. galioja STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo" (nuoroda čia), prieš tai galiojo STR 2.01.06:2003 „Statinių žaibosauga. Aktyvioji apsauga nuo žaibo“ ir „RSN 139-92 „Pastatų ir statinių žaibosauga“.

Žaibolaidžiai, atsižvelgiant į žaibo ėmiklį skirstomi į:

Pasyvieji žaibolaidžiai atitinkamai pagal įrengimo tipą skirstomi į:

Aktyviųjų žaibolaidžių priėmimo galvutės skirstomos pagal:

Žaibolaidžiai pagal įrengimo vietą skirstomi į:

 Lietuvoje retai naudojami, bet pasaulyje paplitę žaibolaidžio įrengimo tipai pateikti žemiau.

Išsisklaidančio tinklo (Dissipation Array) būdai: