Dalis 2010 metų atliktų projektavimo darbų, sąrašas:

 

Nr. Objekto pavadinimas Projektavimo stadija Nuotrauka
1 NDNT Alytaus teritorinio skyriaus pastato rekonstrukcija TDP
2 Dviejų operacinių rekonstravimas Kauno ligoninėje, Hipodromo 13 TP, DP
3 Klaipėdos ligoninės III korpuso spindulinės terapijos pastato ir radioterapijos skyriaus bei radiologijos skyriaus rekonstrukcija TDP
4 Marijampolės ligoninės radiologinio skyriaus rekonstrukcija TP, DP
5 Joniškio lig. skubios pagalbos – priėmimo skyrių, dienos stacionaro, dienos chirurgijos bei operacinio bloko rekonstrukcija TP
6 Mažeikių ligoninės pastato Basanavičiaus g. 22 rekonstrukcija TP
7 Vaikų lopšelio-darželio "Vyturėlis" rekonstrukcija TP, DP
8 Kauno ligoninės padalinio psichiatrijos ligoninės I psichiatrinio skyriaus patalpų ir vidinio kiemelio projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra TP, DP
9 Aktyvaus gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtros Molėtų m. projektas DP  
10 Marijampolės ligoninės traumatologinio skyriaus ir priėmimo skyriaus rekonstrukcijos projektas bei projekto vykdymo priežiūra TDP
11 Telšių lopšelio-darželio 'Saulutė" rekonstrukcija TP
12 Telšių raj. Nevarėnų kultūros centro Buožėnų filialo rekonstrukcija TP  
13 Ambulatorinio bei palaikomo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Kaišiadorių ligoninės techninis, darbo projektai ir projektų vykdymo priežiūra TP, DP
14 Dviračių-pėsčiųjų takų plėtros Druskininkų miesto centre projektas TP
15 Statinio, skirto Palangos oro uosto avarinio gelbėjimo darbams, projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra TP, (DP 2011m)
16 Marijampolės ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrių bei slaugos ir palaikymo gydymo skyrių rekonstravimo TDP bei projekto vykdymo priežiūra TDP
17 Šiaulių savarankiško gyvenimo namų (Energetikų g.)  pastato rekonstrukcija, bei projekto vykdymo priežiūra DP, (TP 2009m)
18 Andrioniškio miestelio kompleksinė plėtra - Viešojo pastato (bibliotekos) rekonstrukcija TP (DP 2011)
19 RST techninės sąlygos Nr. 30460-10-00047, Andrioniškio bibliotekos prijungimas prie el. tinklų TP
20 Ažuožerių kaimo kompleksinė plėtra-viešojo pastato (buvusio vaikų darželio) rekonstrukcija, pritaikant bendr. reikmėms TP  
21 Mačionių kaimo kompleksinė plėtra. Mačionių kaimo klubo dalies renovacija. Unikalaus nr. 4400-0165-22759033. Mačionių kaimas, Skiemonių seniūnija, Anykščių r. sav. TP  
22 Administracinio pastato rekonstravimas (tvarkomieji statybos darbai), pritaikant nestacionarių socialinių paslaugų teikimui. Statinio unikalus numeris 3490-5000-2012. Šaltupio 11, Anykščiai TP  
23 Anykščių raj. Traupio miestelio kompleksinė plėtra – viešojo administracinio pastato modernizavimas TP  
24 Anykščių raj. Traupio miestelio kompleksinė plėtra – teritorijos aplink pastatą sutvarkymas, poilsio aikštelių, rekreacinių zonų, kultūrinių renginių vietų įrengimas TP  
25 Anykščių raj. Traupio mstl. Traupio pagrindinės mokyklos buitinių nuotekų valyklos techninis projektas TP  
26 Troškūnų mstl. kompleksinė plėtra. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno nenaudojamo mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės reikmėms, įkuriant muntifunkcinį centrą. TP  
27 Juodaičių kultūros namų pastato rekonstravimas. Unikalus Nr. 9497-5005-1013. Juodaičių kaimas. Jurbarko rajonas. TP  
28 Raudonės miestelio bendruomenės infrastruktūros kompleksinis sutvarkymas. Raudonės seniūnijos pastato, unikalus Nr. 9497-6003-3010, rekonstravimas. TP  
29 Valgyklos pastato rekonstravimas į bendruomenės namus (Seredžiaus miestelio bendruomenės infrastruktūros kompleksinio sutvarkymo dalis) Mechanizatorių g.3, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko raj. TP  
30 Šimkaičių miestelio bendruomenės infrastruktūros projektas, išasfaltuota Ramybės g., įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės prie bažnyčios, kultūros centro, seniūnijos pastato, vaikų žaidimo aikštelės prie kultūros centro ir krepšinio aikštelės apšvietimas. Valgyklos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams. TP  
31 Dalies Veliuonos mokyklos pat. pritaikymas bendruomenės kultūros namams TP
32 Rumšiškių pirminės sveikatos centro, unikalus Nr. 4400-0239-3055:5405, pastato renovavimas. S. Neries g. 13. Rumšiškių miestelis, Kaišiadorių rajonas TP  
33 Darželio rekonstravimas į Molėtų socialinės paramos centro Inturkės skyrių. Inturkės km., Inturkės sen., Molėtų sav. DP  
34 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SAD ministerijos Panevėžio teritorinio skyriaus patalpų rekonstravimas. Respublikos g. 66, Panevėžys DP  
35 Administracinių patalpų rekonstravimas, J. Tumo-Vaižganto g. 89/Mendeno g. 2, Plungė TP  
36 Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninės ūmių būsenų skyriaus rekonstravimas DP
37 Utenos apskrities ligoninės pagrindinio pastato rekonstravimas. Traumatologijos, priėmimo-skubios pagalbos ir reanimacijos skyrių rekonstravimas. Aukštakalnio g. 3, Utena. II etapas. TP  
38 Visagino ligoninės pagrindinio korpuso (Taikos pr. 15A) rekonstrukcijos (renovacijos) korektūra. (Privažiavimas prie VŠĮ Visagino ligoninės priėmimo skyriaus patalpos) TP
39 Centrinės Imbrado kaimo dalies gatvių apšvietimo sistemos rekonstrukcija TP  
40 Felčerinio aptarnavimo punkto pastato (unikalus Nr. 44000-0268-7745) rekonstravimas į Imbrado daugiafunkcinį centrą, Imbrado km., Imbrado sen, Zarasų r. TP  
41 Bendrabučio pastatas. Giedraičių g. 57 PP  
42 VU vaikų ligoninės patalpų, susijusių su ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų tiekimu, remonto techninis projektas. Santariškių g. 7, Vilnius DP