ATLIEKAME PROJEKTAVIMO DARBUS ŠIOMS PROJEKTO DALIMS:

 • ELEKTROTECHNIKA (ESO, el. jėga, el. apšvietimas, el. įvadai, žaibosauga, generatoriaus pajungimo, 0,4-10 kV tinklai ir kt.)
 • ELEKTRONINIAI RYŠIAI IR TELEKOMUNIKACIJOS (ryšiai, įgarsinimas, TV, telefono ir konferencijų tinklai ir k.t.)
 • GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZAVIMAS (gaisro signalizacija, gaisro pavojaus pranešimai, monitoringas ir k.t.)
 • APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA (priešįsilaužiminė signalizacija, praėjimo-įeigos kontrolė, vaizdo stebėjimas ir k.t.)
 • PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZAVIMAS (PVS (BMS), ŠVOK, siurblinių, ugnies vožtuvų automatika ir k.t.)
 • KITA (VEI rejestras, varžų protokolai, pneumopaštas, KVAD, BIM ir k.t)

Atestuoti elektrotechnikos, silpnų srovių (gaisrinės ir apsauginės signalizacijų, elektroninių ryšių), automatikos specialistai, atlieka projektavimo darbus (įskaitant KVAD teritorijose, zonose, objektuose) greitai ir kokybiškai projektuojame visoje Lietuvoje:

 • Elektros projektai pagal AB ESO (Energijos skirstymo operatorius) išduotas prisijungimo sąlygas (technines) sąlygas:

Prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo projektų rengimas gyvenamiesiems namams, administracinės, sandėliavimo, gamybos ar kitos paskirties pastatams, bei kitiems statiniams pagal AB ESO išduotas prijungimo sąlygas;

Gaminančio vartotojo elektrinių prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo projektų rengimas pagal AB ESO išduotas prijungimo sąlygas;

Galios didinimo ar mažinimo projektų rengimas pagal AB ESO išduotas prijungimo sąlygas;

AB ESO tinklo rekonstravimo (kabelio apsaugojimo, kabelio perkėlimo į kitą vietą, oro linijos naikinimo, oro linijos keitimo į požeminę liniją, komercinės apskaitos spintos perkėlimo, transformatorinės perkėlimo, apskaitos prietaiso perkėlimo) projektų rengimas pagal AB ESO išduotas sąlygas;

Laikino elektros įvado (inžinerinių įrenginių, vaizdo stebėjimo kamerų, įvado žemės sklypo priežiūrai, elektromobilių įkrovimo stotelės, statyboms skirto įvado, kilnojamų ar laikinų statinių, įvadų šventėms) projektavimas pagal AB ESO išduotas terminuotas prijungimo sąlygas;

Projektų ruošimas pagal administruojančios įmonės ir AB ESO išduotas prijungimo sąlygas.

 • Konsultacija AB ESO klausimais:

Elektros įvedimo į norimą objektą situacijos analizė, optimaliausio prijungimo scenarijaus parinkimas, įvedimo kaštų įvertinimas. Galime apsilankyti Jūsų objekte ir parengti ataskaitą išnagrinėję situaciją dėl Jūsų nekilnojamo turto ar kito objekto prijungimo prie AB ESO elektros tinklo ar AB ESO tinklų rekonstravimo (tinklų iškėlimo, apsaugojimo), suskaičiuoti elektros energijos poreikį. Pasiūlysime optimaliausią variantą elektros įvedimo, galios didinimo ir rekonstravimo klausimais, paskaičiuosime elektros įvedimo ar tinklo rekonstravimo kainą. Paslauga ypatingai aktuali nekilnojamojo turto objektų vystytojams, ar asmenims norintiems įsigyti nekilnojamąjį turtą, taip pat NT brokeriams;

AB ESO paraiškos sąlygoms gauti pildymas. Galime už Jus užpildyti AB ESO paraišką elektros įvedimui, galios didinimui ar mažinimui, AB ESO tinklo rekonstravimui ar laikinam įvadui;

Projekto parengimas pagal AB ESO išduotas sąlygas;

Galime atstovauti Užsakovą projektavimo ir elektros įvedimo ar tinklo rekonstravimo darbų objekte vykdymo metu;

Rangovo akto paruošimas ir pateikimas ESO.

Jeigu visi šie procesai Jums svetimi ir nenorite rūpintis elektros įvedimu ar elektros tinklo iškėlimu iš sklypo, patikėkite visą proceso vykdymą mums. O mes pasirūpinsime, kad jūsų poreikiai susiję su elektros tiekimu, ar esamo tinklo rekonstravimu būtų įgyvendinti nuo paraiškos iki skaitiklio, bei atsakysime į iškilusius klausimus.

 • Pastatų vidaus (abonentinės dalies) elektros tinklų projektavimas;

Ypatingų, neypatingų, gyvenamųjų, visuomeninių, švietimo, gydymo įstaigų, kuro užpylimo, degalinių ir kt.;

Jėgos, apšvietimo (darbinio, avarinio, evakuacinio), įžeminimo, magistralinių tinklų projektai;

Evakuacinių krypties ženklų (EXIT) išplanavimo projektai;

Generatorių, ko-generatorių pajungimo į bendrą pastato sistemą projektavimas;

Saulės (fotovoltinės) jėgainių (parkų) projektavimas (prijungimas prie skirstomojo elektros tinklo, skaičiavimai, įžeminimai, žaibosauga);

Dyzelinių, benzininių, dujinių el. energijos generatorių pajungimo projektavimas, integravimo į pastato elektros ūkį projektavimas;

Liftų, keltuvų elektrinės dalies prijungimo projektų rengimas;

Suskystintų naftos dujų sistemų projektavimas (žaibosauga, elektros įvadai išgarintuvų prijungimai, potencialų išlyginimas, įžeminimo kontūras, įžeminimo tinklai, įžeminimo gnybto prijungimas)

Reaktyviųjų galios kompensatorių (kondensatorių) parinkimas, skaičiavimas, projektavimas;

Projektavimas pagal išduotas (Maxima, Akropolis, Ogmios centras, Senukai, Panorama, Ozas, Europa, kitų parduotuvių kompleksų) elektros technines sąlygas;

Projektavimas pagal išduotas daugiabučių administratorių, pastatų priežiūros (Naujamiesčio būstas, Mano būstas, Senamiesčio būstas ir k.t.) išduotas technines, prisijungimo, elektros tinklų iškėlimo, kabelių keitimo sąlygas;

Projektavimas pagal elektros prisijungimo sąlygas prie namo vidaus tinklo;

Elektros skydinių projektavimas, esamų elektros skydinių perprojektavimas, modernizavimas.

 • Projektai VEI (valstybinės energetikos inspekcijos) pažymai gauti;
Statinio elektros instaliacija (nuo apskaitos taško).
Vieno ar dviejų butų namo elektros instaliacija (nuo apskaitos taško).
Elektros perdavimo tinklai ir jų priklausiniai iki 110 kV.
Daugiabučio namo elektros instaliacija (nuo apskaitos taško).
Varžų (kabelių izoliacijos, įžeminimo) protokolų sudarymas.
 
 • Individualaus reklaminio įrenginio (išorinės vaizdinės reklamos) ar erdvinio stendo elektros prijungimas prie ESO ar Vilniaus (VGAET) apšvietimo tinklo, pagal išduotas Vilniaus apšvietimo (VGAET) ar savivaldybės technines sąlygas
 • Projektai pagal UAB "Vilniaus vandenų", UAB "Nevėžio komunalininkas" (ir/ar kituose miestuose) išduotas prisijungimo (technines) sąlygas:
Vandens pakėlimo stotelėms;
Siurblinėms (nuotekų, vandentiekio);
Nuotekų valykloms;
Nuotetų siurblinėms;
Paviršinio nuotekų valymo įrenginiams;
Geriamo vandens tiekimui;
Vandens mazgų įrenginiams;
Vandens gręžiniams;
Vandenvietėms;
Dispečerizavimas;
Siurblinės technologinių ir energetinių parametrų, signalų perdavimas į centrinį dispečerinį SCADA;
Apsauginė ir gaisro signalizacija (signalų prijungimas prie SCADA)
 
 • Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) elektrotechninės dalies projektavimas;
 • Lauko elektros tinklų projektavimas;

Lauko elektrotechninių tinklų iki 10 kV projektavimas;

Elektros energijos perdavimo, paskirstymo įrenginių (pastočių, skirstyklų, transformatorinių, transformatorių) iki 10 kV įtampos projektavimas.

Oro linijų, atramų projektavimas;

Švieslenčių, reklamų pajungimo elektros projektai;

Pėsčiųjų perėjų apšvietimo projektavimas;

Elektromobilių įkrovimo stotelių elektros (standartinių ir su dinaminiu apkrovos valdymu) tinklo projektavimas.

 • Apšvietimo projektavimas;

Teritorijų, gatvių, kelių, skverų, parkų, baseinų apšvietimo projektavimas;

Pastatų fasadų apšvietimo projektavimas;

Vidaus patalpų darbinio apšvietimo projektavimas;

Detalūs apšviestumo skaičiavimai, su išsamia informacija;

Apšviestumo (vidaus, lauko) vizualizacija;

Apšvietimo skaičiavimai Optiwin, Relux, Dialux programomis;

Tunelių, tiltų apšvietimo skaičiavimai ir projektavimas;

Pagal išduotas prisijungimo prie Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų sąlygas;

Vilniaus apšvietimo (VGAET, VAT) technines sąlygas;

Vilniaus gatvių apšvietimo ir elektros tinklų projektavimas;

Kauno gatvių apšvietimo elektros tinklų projektavimas.

 • Žaibosauga ir įžeminimas;

Aktyvinės, pasyvinės bei mišrios žaibosaugos projektavimas;

Pasyvinė žaibosauga (tinklinio, strypo žaibo ėmiklio, sferos skaičiavimo metodai);

Saulės (fotovoltinės) jėgainių žaibosaugos tinklais;

Atskirai stovinčių žaibolaidžių projektavimas;

Darbinio, savarankiško įžeminimo projektavimas;

Statinio krūvio nuvedimo projektavimas;

Potencialų išlyginimo projektavimas;

Jautrios medicininės aparatūros ir chirurginės įrangos įžeminimo (kontūro) projektavimas;

Degalinių, dujų užpylimo vietų, sprogių statinių žaibosaugos projektavimas;

Bažnyčių, vienuolynų, katedrų, varpinių, senų pastatų kompleksų žaibosaugos projektavimas.

 • Stogų įlajų, lietlovių ir lietvamzdžių elektrinė apsauga nuo užšalimo;
 • Elektrinių schemų sudarymas
 • Saulės (fotovoltinių) elektrinių projektavimas
 • Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) projektavimas (ER)

Elektroninių ryšių (telekomunikacijos) tinklai ir sistemos, duomenų perdavimas, kompiuterių tinklai ir sistemos;

Kompiuterinio tinklo sistemos projektavimas;

Bevielio tinklo sistemos projektavimas;

Telefoninio tinklo sistemos projektavimas;

Televizijos (TV sistemos, TV filmavimo, retransliavimo sistemos) tinklo projektavimas;

Mobilaus ryšio stiprinimo (pvz. parkinge) sistemos projektavimas;

Telefonspynės (audio, video) sistemos tinklo projektavimas;

Lauko elektroninių ryšių projektų rengimas pagal prijungimo, iškėlimo, perkėlimo, apsaugojimo, rekonstravimo išduotas ryšių, duomenų perdavimo paslaugų teikėjo (TELIA, Skaidula, Init, Plačiajuosčio interneto, RAIN ir k.t. - Ryšių, duomenų pedavimo paslaugų teikėjai Lietuvoje) sąlygas;

Žmonių su negalią, medicinos seselių iškvietimo pagalbos sistemos;

Įgarsinimo, konferencijų sistemų projektavimas;

Vidaus pastato ryšių kanalizacijos projektavimas;

Lauko ryšių kanalizacijos projektavimas;

Ryšių kabelių kanalizacijos sistemos (RKKS) projektavimas;

 • Apsauginės signalizacijos projektavimas (AS)

Apsaugos nuo įsilaužimo sistemų projektavimas (apsauginė signalizacija);

vaizdo stebėjimo sistemų projektavimas (vidaus patalpų ar lauko, teritorijų);

teritorijų aplink daugiabučius, saugomus objektus vaizdo stebėjimo tinklų projektavimas;

perimetro apsaugos sistemų projektavimas;

įeigos ir praėjimo kontrolės tinklų projektavimas;

vaizdo/garso telefonspynės tinklų projektavimas;

domofonų prijungimo tinklų projektavimas;

ir kitų panašių apsaugos bei kontrolės sistemos.

 • Gaisrinės signalizacijos projektavimas (GSS)

Adresinės, konvencinės (spindulinė), mišrios gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimas;

Aspiracinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimas;

Termovizorinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimas;

Gaisrinės signalizacijos, garsinių pranešimų – įspėjimo (evakavimo) apie gaisrą sistemos (PGEVS);

Evakuacinių durų valdymo sistema;

Perspėjimo apie gaisrą ir evakavimo(si) valdymo sistemos garso patalpose padengiamumo modeliavimas, simuliacijos, skaičiavimai, projektų rengimas;

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos garsinių įspėjimo signalų patalpose padengiamumo modeliavimas, simuliacijos, skaičiavimai, projektų rengimas;

Signalinių gaisro aptikimo kabelių linijos įtampų kritimų skaičiavimai;

Gaisrinių centralių akumuliatoriaus parinkimo skaičiavimai;

Mokyklų, darželių ir kitų viešųjų įstaigų gaisrinės signalizacijos projektavimas.

 • Automatikos projektavimas (procesų valdymo ir automatizavimo, PVA)

Procesų valdymo ir automatizavimas;

Priešgaisrinio vandentiekio automatika;

ŠVOK (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) automatika;

Dūmų šalinimo automatika;

Protingo namo automatika;

Pastato(ų) valdymo sistema (BMS, PVS);

Elektrotechnikos įrangos valdymo sistemos automatika;

Pastato centralizuotų apskaitos sistemų automatizavimas;

Patalpų, zonų viršslėgių sudarymo sistemos automatika;

Šilumos punkto (mazgų) elektrifikavimas ir automatizavimas;

Šilumos, karšto ir šalto vandens skaitiklių nuskaitymo automatizavimas;

Grindinio šildymo apskaitos kolektorių automatizavimas;

Grindinio šildymo sistemos automatizavimas;

Siurblinės (nuotekų) procesų valdymo ir automatizacijos (su SCADA valdymu);

Valyklų, valymo įrenginių (buitinių, lietaus, mišrių) automatizacija;

PNVĮ (paviršinių nuotekų valymo įrenginio) automatizavimas (elektrotechnika, apsauginė signalizacija);

Ugnies vožtuvų valdymas ir automatizavimas;

Dujinio gesinimo automatika;

Uždujinimo automatika ir procesų valdymas;

SGGS ir AGGS (stacionariosios gaisro gesinimo sistemos) automatizacija (PVA);

Šilumos daliklių projektavimas.

 • Pneumatinio pašto sistema

Vakuuminės pašto sistemos projektavimas;

Pneumopašto projektavimas;

Vakuuminio vamzdyno transportavimo sistemos projektavimas.

 Tvarkybos projektai (apsaugos techninių priemonių įrengimo darbai):

 • gaisrinės ir apsauginės signalizacijos;
 • elektros sistemos, žaibosauga.

Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, silpnų srovių (gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių) projektai kultūros paveldo objektuose, zonose, vietovėse, teritorijoje, saugomose teritorijose, parkuose.

Projektų tikrinimas, revizija, optimizavimas, išvadų teikimas.

PDV (projekto dalių vadovo) ir PDVPV (projekto dalių vykdymo priežiūros vadovo) (KVAD) atstovavimas E, ER, GSS, AS, PVA dalims.

BIM projektavimas

3D brėžinių paruošimas, analizė;

 • Sustambintų kiekių žiniaraščių sudarymas  klientams kurie ruošiasi dalyvauti konkursuose.
 • Taip pat sąmatos sudarymas.

  Atliekame šių projektų statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį.

 • Projektų peržiūra, revizija, analizė 
 • Servituto ir panaudos sutarčių paruošimas

Pastatų, patalpų elektros įrenginių esamos būklės nustatytas, ataskaitų ruošimas, auditas

Elektros įrenginių gedimų įvertinimas;

Išsamios ataskaitos paruošimas apie kiekvieną elektrinę sistemą;

Elektros ūkio auditas.

Rengiamos projekto stadijos:

Techninis projektas (TP),

Darbo projektas (DP),

Techninis-darbo projektas (TDP),

Paprastojo remonto aprašas (PRA),

Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektas,

Specialusis projektas,

Supaprastintas projektas (SPP),

Priešprojektiniai pasiūlymai (PP),

Investicinis projektas (IP).

Projektavimo užduočių ruošimas

 Atliekame šių projektų statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (sąmatinę) dalį.

PROJEKTO VADOVO ATESTATAI

Projekto dalies vadovui (atestato kvalifikacijos numeris 24656):

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Pirmo išdavimo data: 2009-06-23; galioja iki: neribotai.

Nuoroda į SPSC registrą: https://tps.spsc.lt/registrai/spec2012/israsas.php?editid1=24656 .

Projekto dalies vadovui (atestato kvalifikacijos numeris A0521):

Išduotas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas. Veiklos rūšys: tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui (inžinerinių komunikacijų projektavimas); tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai (tvarkybos darbų projektų įgyvendinimo sprendinių priežiūra).

2020 m. sausio 28 d. Lietuvos respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-47 „Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestatų pakeitimo ir atestatų išdavimo“ pateiktas projekto prieduose.

Pirmo išdavimo data: 2020-01-28; galioja iki: neribotai.

Nuoroda į dokumentą: https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files .

 KVAD atestatas projektavimui kultūros paveldo objektuose ir jų teritorijose