Elektros tinklai
-E1- Kintamosios srovės iki 1 kV įtampos elektros kabelis
-E2- Lauko apšvietimo kabelis
-E3- Nuolatinės srovės iki 1 kV įtampos elektros kabelis
-E4- Kintamosios srovės daugiau kaip 1 kV įtampos el. kabelis
-E5- Nuolatinės srovės daugiau kaip 1 kV įtampos el. kabelis
-E6- Elektros kontaktinis tinklas
Antžeminė 110 kV linija
Antžeminė 10 kV linija
Antžeminė 0,4 kV linija
Antžeminės linijos kampinė santvarinė atrama
Antžeminės linijos galinė santvarinė atrama
Antžeminės linijos tarpinė santvarinė atrama
Antžeminės linijos tarpinė stulpinė atrama
Antžeminės linijos kampinė stulpinė atrama
Antžeminės linijos galinė stulpinė atrama
Įžeminta atrama
Atrama su šviestuvu, nurodant apšvietimo kryptį
Šviestuvas, tvirtinamas prie sienos
Šviestuvas, tvirtinamas prie lyno
Šviestuvas ant stovo
Prožektorius
Įžeminimas
Transformatorius ant gelžbetoninių atramų
Skydas, pultas, tranzito dėžė
Kabelį laikantis mechanizmas (inkaras)
Anodinis projektorius
Įžeminimo juosta

 Pastabos:

Lauko elektros tinklų planuose nurodoma: kabelių skaičius projektuojamoje kabelinėje linijoje, kabelių skerspjūviai ir ilgiai.

Lauko elektros tinklų planuose nurodoma: projektuojamos antžeminės linijos laidų skaičius, jų skerspjūvis ir linijos ilgis.

Kabelį žyminčios raidės rašomos už projektuojamo dėklo ribų.

Šviestuvo charakteristika nurodoma žiniaraštyje, o kai reikia - brėžinio lauke (išnašoje).

 

Vandentiekis
Sutartinis ženklas Rūšies pavadinimas
-V1- buitinis (geriamasis) vanduo
-V2- priešgaisrinis vandentiekis
-V2.sausvamzdis- priešgaisrinis vandentiekis, sausvamzdis
-V3- gamybinis vandentiekis
-V4- apytakinio vandens tiekiamasis
-V5- apytakinio vandens grįžtamasis
-V6- minkštinto vandens
-V7- upės vandens žemo slėgio tinklas
-V8- nuskaidrinto upės vandens
-V9- cirkuliacinis technologinis slėginis vanduo
-V10- ataušinto vandens tinklas I sistemos
-V11- karšto vandens tinklas I sistemos
-V12- ataušinto vandens tinklas II sistemos
-V13- karšto vandens tinklas II sistemos
-V14- ataušinto vandens tinklas IIa sistemos
-V15- karšto vandens tinklas IIa sistemos
-V16- ataušinto vandens tinklas IV sistemos
-V17- karšto vandens tinklas  IV sistemos
-V19- putokšlio skirstytuvas

 

Kanalizacija
Sutartinis ženklas Rūšies pavadinimas
-K1- ūkinė- fekalinė kanalizacija 
-K1s- ūkinė- fekalinė slėginė kanalizacija 
-K2- lietaus savitakė kanalizacija
-K2s- lietaus slėginė kanalizacija
-K3- gamybinė savitakė kanalizacija
-K3S- gamybinė slėginė kanalizacija
-K4- gamybinė su mechaninėmis priemaišomis
-K5- dumblo
-K6- šlamo vamzdynas savitakis
-K6s- šlamo vamzdynas slėginis
-K7- chemiškai užteršto vandens kanalizacija
-K9- šarminio vandens kanalizacija
-K10- rūgštaus šarminio vandens kanalizacija
-K14- druskingų nutekamųjų vandenų kanalizacija
-K15- išvalyto technologinio kondensato kanalizacija
-K16- neišvalyto technologinio kondensato kanalizacija
-S- sieringo šarminio vandens savitakė kanalizacija
-Ss- sieringo šarminio vandens slėginė  kanalizacija
-K- kanalizacija rūgšti savitakė
-Ks- kanalizacija rūgšti slėginė
-K19- nuotekų kanalizacija (neveikianti SE)
-K20- surinktų naftos produktų vamzdynas savitakis
-d- drenažo kanalizacija

 

Valymų teritorija
Sutartinis ženklas Rūšies pavadinimas
-01- I sistemos nutekamųjų vandenų tinklas
-02- II sistemos nutekamųjų vandenų tinklas
-03- sieringų šarminių nuotekų tinklas
-04- lietaus nuotekų tinklai
-05- surinktos naftos tinklas
-06- surinktos emulguotos naftos tinklas
-07- pirminių nusodintuvų dumblo tinklas
-08- šalto vandens tinklas
-09- karšto vandens tinklai
-10- buitinis (geriamasis) vanduo
-11- gamybinio priešgaisrinio vandentiekio tinklai
-12- nusodinto vandens iš dumblo sukauptuvų tinklas
-13- antrinių nusėsdintuvų dumblo tinklai
-14- tretinių nusėsdintuvų dumblo tinklai
-15- tretinių nusėsdintuvų perteklinio dumblo tinklai
-16- drėkinimui skirto vandens tinklai
-17- vandens tiekiamo hidrauliniams elevatoriams tinklas
-18- užteršto vandens tinklas
-19- šlamo vamzdynas
-20- atskyrimo Rz ir šlamo sukauptuvų nusodinto vandens tinklas
-21- antrinių nusodintuvų perteklinio dumblo tinklas
-22- reagentų tiekimo tinklas
-23- oro tiekimo vamzdynas
-24- vandeninio chloro tirpalo tinklas
-25- garo tiekimo tinklas
-26- savitakė kondensato linija
-27- slėginio kondensato linija
-29- drenažo linija
-33- praplovimo vandens tinklai
-34- ištuštinimo (nudrenavimo) tinklai
-36- šiluminių tinklu praplovimo nuotekų tinklas
-37- transformatorinės alyvos tinklai
-38- metantekų fermentuotų nuosėdų tinklai
-01p- I sistemos nutekamųjų vandenų tinklas (cirkuliacijos debitas)
-02p- II sistemos nutekamųjų vandenų tinklas (cirkuliacijos debitas)
-K30- atskirimo rezervuarų drenažinio vandens tinklai
-K31- šlamo sukauptuvo nusodinto vandens kanalizacija
-K32- filtrų praplovimo vandens kanalizacija
-K33- filtrų praplovimo (nešvaraus)užteršto vandens tinklas
-K34- dumblo sukauptuvo dumblino vandens tinklas
-K35- įrenginių ištuštinimo vandens tinklas
-K36- metantekų fermentuotų nuosėdų tinklai
-K37- šlamo vamzdynas
-K38- plaukiojančių medžiagų tinklas
-K39- avarinio išmetimo tinklas
-K40- hidrociklono nutekamieji vandenys
-K41- buitinių nuotekų pirminių nusodintuvų dumblo tinklas
-K43- buitinių nuotekų antr. nusodintuvų perteklinio dumblo tinklai
-K44- I sistemos antrinių nusodintuvų aktyvaus dumblo tinklai
-K45- I sistemos antrinių nusodintuvų perteklinio dumblo tinklai
-K46- II sistemos antrinių nosodintuvų aktyvaus dumblo tinklai
-K47- II sistemos antrinių nusodintuvų perteklinio dumblo tinklai
-K48- tretinių nusodintuvų aktyvaus dumblo tinklai
-K49- tretinių nusodintuvų perteklinio dumblo tinklai
-K50- perteklinio dumblo tinklai
-K51- fermentuoto dumblo tinklai
-K52- sutankinto dumblo tinklai