Laidų spalvas ir žymėjimus aprašo standartas CENELEC HD 308 S2:2002.

Spalva Trumpinys Laidininkas
Laidų žymėjimas trifaziame elektros (AC) tinkle
  PE Įžeminimas (apsauginis laidas)
  PEN Apsauginis nulinis laidas (PE+N), rekomenduojama žymėti mėlyna spalva žymėjimo galuose
  N Neutralė (nulinis laidas)
  L1 1 fazė
  L2 2 fazė
  L3 3 fazė
Laidų žymėjimas nuolatinės elektros srovės (DC) tinkle 
  + Teigiamas polius
  centrinis taškas Centrinis taškas
  - Neigiamas polius
Įvadinių šynų (laidų) spalvinis žymėjimas
  R A
  S B
  T C